+48 22 831 13 22

Cz??owiek bez strategii,
kt??ry lekcewa??y przeciwnika,
nieuchronnie sko??czy jako jeniec.

Sun Zi

Firmy

firmy_img

Wsp????pracujemy z bardzo du??ymi, ??rednimi i ma??ymi firmami, a tak??e z firmami zagranicznymi podlegaj─?cymi jurysdykcji polskiej. Zgodnie z zasad─? Ô?żlepiej zapobiega─? ni?? leczy─?Ô?Ł staramy si─? zapobiec k??opotom, na kt??re nasi Klienci mog─? by─? nara??eni, jak r??wnie?? pomagamy rozwi─?za─? ju?? istniej─?ce problemy.

Oferujemy doradztwo i zast─?pstwo prawne w nast─?puj─?cych dziedzinach:

Reprezentujemy naszych Klient??w na drodze administracyjnej, s─?dowej oraz w negocjacjach.

┬ę 2016 Jacek Baranowski Kancelaria

Designed by COMITY. Creative Studio