+48 22 831 13 22

Samo zwyci─?stwo┬ánic nie znaczy,
trzeba umie─? je wykorzysta─?.

Napoleon Bonaparte

Profil Kancelarii

profil_img

Wiemy, jak w praktyce dzia??a prawo. W po??─?czeniu z du??ym do??wiadczeniem sprawia to, ??e jeste??my realistami. Szukamy rozwi─?za??, kt??re dla naszych Klient??w b─?d─? pod ka??dym wzgl─?dem najbardziej korzystne: najpewniejsze, najszybsze, a tak??e najbardziej op??acalne.

Lubimy i potrafimy wygrywa─?, ale wiemy, ??e czasem wygrana wymaga du??ych – i to nie tylko finansowych koszt??w. Nie podejmujemy si─? wi─?c spraw, w kt??rych przewidywane koszty przewy??szaj─? spodziewane efekty.

Poruszanie si─? w ??wiecie prawa jest dla nas ??r??d??em przyjemno??ci i ch─?tnie szukamy rozwi─?za?? prawnych, kt??re nie s─? oczywiste. Wiemy jednak, ??e nie zawsze droga s─?dowa jest dla naszych Klient??w najlepsza. W takich przypadkach ch─?tnie podejmujemy si─? mediacji i negocjacji.

┬ę 2016 Jacek Baranowski Kancelaria

Designed by COMITY. Creative Studio